Kultura nás baví!

V rámci Klubu mladého diváka (dále jen „KMD“) mohou žáci starších ročníků ve svém volném čase navštěvovat kulturní představení v odpoledních či večerních hodinách, a to v doprovodu zainteresovaných pedagogů.
V minulém roce jsme zhlédli tato představení: Romeo a Julie v Divadle ABC, Kouzelná flétna v Divadle v Dlouhé, ŠOA ve Švandově divadle, Vzduchem v Divadle Bravo! Představení byla tematicky velmi různorodá a žáci tak měli možnost okusit pestrý mix divadelních žánrů.
Letos se přihlásily do KMD dvě desítky žáků z 8. a 9. tříd. Nyní se již těšíme na první divadelní zážitek v sezóně 2023/24, kterým je 4. 12. t. r. představení Jak se vám líbí od Williama Shakespeara v Divadle ABC.

Klub mladého diváka
Klub mladého diváka