Celoškolní projekt participativního rozpočtování: Náš Remízek

Vedení školy se rozhodlo uspořádat celoškolní projekt participativního rozpočtování: Náš Remízek. Všichni žáci školy mají možnost podat vlastní návrh, jak zlepšit prostředí v naší škole. Od zřizovatele – Městské části Praha 5 – je k dispozici částka ve výši 50.000,- Kč, návrhy tedy mohou být do této částky. O podaných návrzích budou všichni žáci školy online hlasovat a vítězný návrh bude realizován podle náročnosti buď ještě do konce školního roku, nebo během prázdnin. Jedná se o projekt participativního rozpočtování, kdy mají občané příležitost podílet se na hospodaření s vyčleněnou částí veřejných financí. Žáci sami rozhodují, jak utratit určenou část školního rozpočtu. Navrhují projekty a snaží se získat podporu spolužáků. Přispívají tak k rozvoji školy, procvičují si prezentační dovednosti, učí se finanční gramotnosti a vedení kreativní kampaně, nakonec hlasují o vítězném návrhu, který je v závěru realizován. Projekt má samostatnou webovou stránku, kde naleznete veškeré další informace, pravidla projektu, harmonogram projektu i prostředí pro zadávání projektů do hlasování a výběru. Samostatnou stránku projektu Náš Remízek naleznete na této adrese: https://application.decision21.org/fzs-a-ms-barrandov-ii-praha-5-2022-3