Obvodní kolo matematické olympiády

12. 4. 2023 se uskutečnilo obvodní kolo matematické olympiády (MO) pro Prahu 5. Toto obvodní kolo bylo určeno žákům 6. až 8. ročníků základních škol a odpovídajícím ročníkům osmiletých gymnázií.

Naše škola vyslala 11 úspěšných řešitelů školního kola, z nichž 5 úspěšně vyřešilo též kolo obvodní. Úspěšným řešitelům obvodního kola blahopřejeme!

Anna Paclíková ze třídy 6. B dosáhla krásného úspěchu, kdy s plným počtem bodů získala první příčku mezi žáky základních škol a jako jediná mezi těmito žáky dosáhla právě plného počtu.

Dalšími úspěšnými řešiteli obvodního kola MO se stali: Kryštof Linhart (6. D), Laura Jurčičková (7. D), Hugo Hadač (7. D) a Lukáš Škultéty (7. C).

Máme radost z úspěšné reprezentace naší školy a z osobních úspěchů našich žáků. Všem účastníkům obvodního i školního kola MO děkujeme za účast a budeme se těšit v příštím školním roce!