Program „Obědy do škol“ – neuveřejněno

Jedná se o příspěvky na stravování dětí z mateřských a základních škol z rozpočtu MČ Prahy 5.

V příloze naleznete pravidla pro využívání dotace pro účely školního stravování a v případě potřeby si z přílohy můžete stáhnout i potřebný formulář – Žádost o příspěvek na proplacení školního stravování.

Ke stažení: