Přihlašování a odhlašování

  • obědy se odhlašují nejpozději do 8:00 hodin téhož dne
  • obědy lze odhlašovat osobně, telefonicky 24 hodin denně na čísle 602 513 924 a na email: sj.odhlasky@fzsbarr.cz
  • www.e-jidelnicek.eu (číslo jídelny 11139) nebo přímo zde
  • V době nemoci není nárok na odběr oběda, rodiče ho musí odhlásit. Pouze první den nemoci je možné odebrat stravu do jídlonosiče, a to jen v době k tomu určené: od 11:00 – 11:30 hod ve veřejné jídelně.
  • Jídlo se zásadně nevydává do skleněných nádob.
  • Výdej do jídlonosičů pro cizí strávníky: 11:00 – 11:30 hod ve veřejné jídelně.
  • Všichni přihlášení strávníci jsou povinni nepřítomnost nebo ukončení stravování nahlásit hospodářce ŠJ, jinak jsou automaticky počítáni do stavu strávníků a jsou povinni neprojedené obědy uhradit.