Kontakt

Své podněty k činnosti školské rady, které spadají do její zodpovědnosti, můžete posílat na e-mailovou adresu sr@fzsbarr.cz