Projekt Edison 2020

Vážení rodiče,

chtěli bychom vám představit projekt EDISON (AIESEC) (Education. Drive. Internacionality. Students. Opportunity. Network.), do kterého se naše škola zapojila. Bude probíhat od 23. 2. do 1. 3. 2020.

Pro naše žáky nabízí tento projekt možnost vyzkoušet si dorozumívání v anglickém jazyce, získat informace o životě v jiných částech světa.

Projekt probíhá tak, že skupina 3-4 vysokoškolských studentů z různých zemí světa přijede do České republiky a stráví na naší škole 1 týden. Stážisté jsou zodpovědní a vysokoškolsky vzdělaní lidé, kteří si připravují prezentace o své zemi, vedou diskuze se studenty na různá témata, hrají hry atd. Tímto se snaží představit sociální, ekonomickou, politickou a také kulturní situaci své země. Studenti a žáci tak mají možnost srovnání zemí s ČR i mezi sebou.

Pro žáky/ studenty je tento projekt velkým přínosem: protože, získávají

  • mezikulturní gramotnost
  • možnost srovnání různých zemí s Českou republikou – historie, ekonomika, kultura, zvyky, každodenní rutina aj.
  • motivaci ke zlepšení se v angličtině (či jiném světovém jazyku)
  • možnost seznámení se s jinými studenty a získání přátel v zahraničí

 

Alena Váchová, Lenka Janíková