Tonda Obal na cestách

V listopadu letošního školního roku proběhla na naší škole již po několikáté realizace programu společnosti EKO-KOM Tonda Obal na cestách.
Jedná se o interaktivní besedu spojenou s hrou na téma třídění a recyklace odpadu, které se v průběhu sedmi dnů postupně zúčastnili všichni žáci naší školy.
Lektor žákům během besedy vysvětlil správné třídění a následné využití separovaného odpadu. K tomu mu pomáhal kufřík plný recyklátů a materiálů i názorné dvouminutové filmy o recyklaci či likvidaci odpadu. Součástí byla také hra, při které si žáci prakticky vyzkoušeli, jak správně třídit. Mimo jiné dostaly děti informaci, že nejlepší odpad je žádný odpad a omezení vzniku odpadu by mělo být pro každého kromě třídění také samozřejmostí.

Beseda je vhodným doplněním environmentální výchovy žáka. Obsahuje informace zhruba odpovídající tematickému okruhu „Vztah člověka k prostředí“ průřezového tématu „Environmentální výchova“ v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání. Cílem je podpora vědomí odpovědnosti za životní prostředí a propagace tříděného sběru odpadů. Program je připravený ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem průmyslu a obchodu a Pedagogickou fakultou UK.