Kontakty a konzultační hodiny

Výchovná poradkyně pro 1. stupeň

speciální pedagog Mgr. Jana Vokounová – výchovné problémy, problematika poruch učení

Výchovná poradkyně pro 2. stupeň
Mgr. Bc. Daniela Sejpalová
Metodik prevence SPJ

Mgr. Bc. Daniela Sejpalová

Školní psycholog

Mgr. Miloš Staněk

  • Konzultace: po domluvě, možné i přes třídního učitele (hlavní vrátnice, přízemí vedle recepce)
  • Telefon: 608 228 889
  • E-mail: milos.stanek@fzsbarr.cz
  • Více zde
Psycholog PPP

Mgr. Hana Lebedová

  • Konzultace: pátek 8:45 – 13:00 kromě 1. pátku v měsíci (hlavní vrátnice, přízemí vedle recepce)
  • Telefon: 251 113 538
  • Telefon do OPPP Kuncova Praha 5: 251 611 803, 251 613 572
Školní speciální pedagog, etoped

Mgr. Blanka Hrudková

Speciální pedagog

Mgr. Růžena Kufrová

  • Konzultace: dle dohody (školička v ulici Záhorského 887)
  • Reedukace SPU v odpoledních hodinách
  • Telefon: 251 810 515, 721 136 974