Výlet za poklady Česka. Výlet do Kladrub nad Labem a Karlovy Koruny.

Sobota 11. května 2024 zůstane pro mnohé z nás nezapomenutelným dnem. Podařilo se nám realizovat výlet na dvě nádherná místa naší země – do Kladrub nad Labem a do Karlovy Koruny.

Jsme školou, která se upřímně hlásí k tomu, že jsme otevřeni všem dětem a rodinám, které potřebují do značné míry speciální pomoc při začleňování do odlišného kulturního a jazykového prostředí, i když nepopíráme, že nám to často přináší až nečekané problémy. Tento přístup totiž vyžaduje násobně větší nasazení od všech učitelů. Občas narážíme i na neochotu přijmout pravidla fungování našeho školství.  Ale i tak jsme přesvědčeni, že podaná ruka, přátelské gesto a pochopení pomohou mnoha dětem a rodinám zvládnout jejich situaci, která nikdy není v cizině jednoduchá.  V této snaze nás podpořil i příslib Městské části Praha 5, která nám přispěje finančně.

Právě proto jsme mohli na tuto květnovou sobotu připravit výlet za krásami, které nezapomenutelností zážitku pomohou vytvářet hezký pocit domova, ať už dočasného nebo možná i trvalého.

Vše nám přálo. Kladruby nás přivítaly krásnými zrekonstruovanými stájemi (mimochodem za evropské peníze), majestátností ušlechtilých koní – skutečných pokladů, a nakonec i místní Císařský hostinec mnohé překvapil úrovní české hospodské kuchyně.

Odpoledne jsme zavítali na zámek Karlova Koruna s příjemnou rodinnou atmosférou šlechtického rodu Kinských. Půvabný barokní zámek je pokladem české architektury – hlavním tvůrcem byl sám velký Santini. Zámek je obklopen pěstěným anglickým parkem.

Nepotkalo nás nic nepříjemného, děti si atmosféru výletu užívaly, nikoho jsme nikde nezapomněli, ztracené se našlo, takže jsme se ve výborné náladě vraceli domů v péči příjemného pana řidiče. A navíc celý den byl prozářen sluncem!

Spokojené úsměvy účastníků nás nenechávají na pochybách, že nám všem bylo spolu opravdu fajn. Jako potvrzení těchto slov přidávám mail jedné z účastnic zájezdu:

„Dobry den, pani Miedzgová,

Chci vyjádřit vděk škole a všem organizátorům za uspořádání tak úžasné exkurze a možnost ponořit se do světa historie a kultury České republiky. Návštěva Hrebčina Kladruby  byla opravdu jedinečná. Viděli jsme tyto krásné zvířata, pečlivě péči a oddanost. Tato exkurze nám umožnila nejen si užít krásu a velikost těchto koní, ale také pochopit jejich historický a kulturní význam pro Českou republiku. Návštěva barokního zámku Karlova Koruna se mi také líbila. Tento zámek přitahoval svou majestátní architekturou a bohatou historií, jako bychom se ponořili do minulosti.

Obrovský dík patří Janě Miedzgová za proces organizace, který byl maximálně efektivní a promyšlený, aby nám cestu co nejvíce zpříjemnil.

S pozdravem, L. Kovalenko.“

Jana Miedzgová
Koordinátorka pro práci
s dětmi s OMJ