Seznam přijatých dětí k základnímu vzdělávání

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

Základní škola a mateřská škola Barrandov II při PedF UK, Praha 5, V Remízku 7/919 zastoupená ředitelem školy Mgr. Milanem Holubem, jako příslušný správní orgán, rozhodla v souladu s ustanovením § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v řízení o žádosti přijetí k základnímu vzdělávání od školního roku 2017 – 2018 takto:

Registrační číslo uchazeče Výsledek řízení Registrační číslo uchazeče Výsledek řízení Registrační číslo uchazeče Výsledek řízení
001/2017 přijat 049/2017 přijat 097/2017  přijat 
002/2017 přijat 050/2017  přijat 098/2017   přijat
003/2017 přijat 051/2017  přijat 099/2017   přijat
004/2017 přijat 052/2017  přijat 101/2017 přijat 
005/2017 přijat 053/2017  přijat 102/2017   přijat 
006/2017 přijat 054/2017  přijat 103/2017   přijat
007/2017 přijat 055/2017 přijat 104/2017   přijat 
008/2017 přijat 056/2017 přijat 105/2017  přijat 
009/2017 přijat 057/2017  přijat 106/2017   přijat 
011/2017 přijat 058/2017  přijat 107/2017   přijat 
012/2017 přijat 059/2017 přijat 108/2017    přijat 
013/2017 přijat 060/2017 přijat 109/2017    přijat
014/2017 přijat 061/2017 přijat 110/2017    přijat 
015/2017 přijat 062/2017 přijat 111/2017    přijat 
016/2017 přijat 063/2017 přijat 112/2017    přijat 
017/2017 přijat 064/2017 přijat 113/2017   přijat 
018/2017 přijat 065/2017 přijat 114/2017    přijat
019/2017 přijat 066/2017 přijat 115/2017    přijat 
020/2017 přijat 067/2017 přijat 116/2017    přijat 
021/2017 přijat 068/2017 přijat 117/2017    přijat 
022/2017 přijat 069/2017 přijat 118/2017    přijat 
024/2017 přijat 070/2017 přijat 119/2017    přijat 
025/2017 přijat 071/2017 přijat 120/2017    přijat 
026/2017 přijat 072/2017 přijat 121/2017    přijat 
027/2017 přijat 073/2017 přijat 122/2017    přijat 
028/2017 přijat 074/2017  přijat  123/2017    přijat 
029/2017 přijat 075/2017 přijat  124/2017    přijat 
030/2017 přijat  076/2017  přijat  127/2017    přijat
031/2017 přijat 077/2017  přijat  130/2017    přijat 
032/2017 přijat 078/2017 přijat  131/2017    přijat 
033/2017 přijat 079/2017  přijat 132/2017  přijat 
034/2017 přijat  080/2017  přijat  133/2017  přijat 
035/2017 přijat 081/2017  přijat 134/2017  přijat 
036/2017 přijat  083/2017 přijat  135/2017  přijat 
037/2017 přijat  084/2017 přijat 136/2017 přijat 
038/2017 přijat  085/2017 přijat  137/2017 přijat
039/2017 přijat 086/2017  přijat  138/2017  přijat 
040/2017 přijat 087/2017 přijat  139/2017 přijat 
041/2017 přijat  088/2017 přijat  140/2017  přijat 
042/2017 přijat  089/2017 přijat  141/2017  přijat 
043/2017 přijat 091/2017 přijat  142/2017  přijat 
044/2017 přijat  092/2017 přijat 144/2017  přijat 
045/2017 přijat 093/2017  přijat  145/2017  přijat 
046/2017 přijat  094/2017  přijat  146/2017 přijat 
047/2017 přijat 095/2017 přijat     
048/2017 přijat 096/2017  přijat     

Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 3. 5. 2017 na veřejně přístupném místě v budově školy (nástěnka u hlavního vchodu do školního areálu). Dále bylo také zveřejněno dne 3. 5. 2017 na webových stránkách školy www.fzsbarr.cz Tímto dnem začíná běžet 15 denní lhůta na odvolání.
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Magistrátu hlavního města Prahy, Mariánské nám. 2, Praha 1 a to podáním učiněným u ředitele školy, která tato rozhodnutí vydala.

Ke stažení:

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání – oficiální dokument (pdf)