Seznam dětí přijatých k základnímu vzdělávání

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

Základní škola a mateřská škola Barrandov II při PedF UK, Praha 5, V Remízku 7/919 zastoupená ředitelem školy Mgr. Milanem Holubem, jako příslušný správní orgán, rozhodla v souladu s ustanovením § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v řízení o žádosti přijetí k základnímu vzdělávání od školního roku 2020 – 2021 takto:

Registrační číslo uchazeče Výsledek řízení Registrační číslo uchazeče Výsledek řízení Registrační číslo uchazeče Výsledek řízení
001/2020 přijat 034/2020 přijat 067/2020 přijat 
002/2020 přijat 035/2020 přijat 068/2020 přijat
003/2020 přijat 036/2020 přijat 069/2020 přijat
004/2020 přijat 037/2020 přijat 070/2020 přijat 
005/2020 přijat 038/2020 přijat 071/2020  přijat 
006/2020 přijat 039/2020 přijat 072/2020  přijat
007/2020 přijat 040/2020 přijat 073/2020 přijat 
008/2020 přijat 041/2020 přijat 074/2020 přijat 
009/2020 přijat 042/2020  přijat 075/2020  přijat 
010/2020 přijat 043/2020 přijat 076/2020  přijat 
011/2020 přijat 044/2020 přijat 077/2020 přijat 
012/2020 přijat 045/2020 přijat 078/2020 přijat 
013/2020 přijat 046/2020 přijat 079/2020 přijat 
014/2020 přijat 047/2020 přijat 080/2020 přijat 
015/2020 přijat 048/2020 přijat 081/2020 přijat 
016/2020 přijat 049/2020 přijat 082/2020 přijat 
017/2020 přijat 050/2020 přijat 083/2020 přijat 
018/2020 přijat 051/2020 přijat 084/2020  přijat 
019/2020 přijat 052/2020 přijat 085/2020 přijat 
020/2020 přijat 053/2020 přijat 086/2020  přijat 
021/2020 přijat 054/2020 přijat 087/2020 přijat 
022/2020 přijat 055/2020 přijat 088/2020  přijat 
023/2020 přijat 056/2020 přijat 089/2020 přijat 
024/2020 přijat 057/2020 přijat 090/2020 přijat 
025/2020 přijat 058/2020 přijat 091/2020 přijat 
026/2020 přijat 059/2020 přijat  092/2020 přijat 
027/2020 přijat 060/2020 přijat  093/2020 přijat 
028/2020 přijat  061/2020 přijat  094/2020 přijat 
029/2020 přijat 062/2020 přijat  095/2020  přijat 
030/2020 přijat 063/2020 přijat  096/2020  přijat 
031/2020 přijat 064/2020 přijat 097/2020 přijat 
032/2020 přijat  065/2020 přijat  098/2020 přijat 
033/2020 přijat 066/2020 přijat 099/2020 přijat 

Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 4. 5. 2020 na veřejně přístupném místě v budově školy (nástěnka u hlavního vchodu do školního areálu). Dále bylo také zveřejněno dne 4. 5. 2020 na webových stránkách školy www.fzsbarr.cz. Tímto dnem začíná běžet 15 denní lhůta na odvolání.
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Magistrátu hlavního města Prahy, Mariánské nám. 2, Praha 1 a to podáním učiněným u ředitele školy, která tato rozhodnutí vydala.

Mgr. Milan Holub
     ředitel školy

Ke stažení:

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání – oficiální dokument (pdf)