Seznam přijatých dětí k základnímu vzdělávání

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

Základní škola a mateřská škola Barrandov II při PedF UK, Praha 5, V Remízku 7/919 zastoupená ředitelem školy Mgr. Milanem Holubem, jako příslušný správní orgán, rozhodla v souladu s ustanovením § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v řízení o žádosti přijetí k základnímu vzdělávání od školního roku 2019 – 2020 takto:

Registrační číslo uchazeče Výsledek řízení Registrační číslo uchazeče Výsledek řízení Registrační číslo uchazeče Výsledek řízení
001/2019 přijat 062/2019 přijat 109/2019 přijat 
002/2019 přijat 064/2019 přijat 111/2019  přijat
003/2019 přijat 065/2019 přijat 112/2019  přijat
004/2019 přijat 066/2019 přijat 113/2019 přijat 
005/2019 přijat 067/2019 přijat 114/2019   přijat 
006/2019 přijat 068/2019 přijat 115/2019  přijat
007/2019 přijat 069/2019 přijat 116/2019 přijat 
008/2019 přijat 070/2019 přijat 117/2019 přijat 
011/2019 přijat 071/2019  přijat 118/2019  přijat 
014/2019 přijat 072/2019 přijat 119/2019  přijat 
015/2019 přijat 073/2019 přijat 120/2019  přijat 
016/2019 přijat 074/2019 přijat    
017/2019 přijat 075/2019 přijat    
018/2019 přijat 076/2019 přijat    
019/2019 přijat 077/2019 přijat    
020/2019 přijat 078/2019 přijat    
021/2019 přijat 079/2019 přijat     
022/2019 přijat 080/2019 přijat     
024/2019 přijat 081/2019 přijat    
025/2019 přijat 082/2019 přijat     
026/2019 přijat 083/2019 přijat    
027/2019 přijat 084/2019 přijat     
028/2019 přijat 085/2019 přijat     
029/2019 přijat 086/2019 přijat     
031/2019 přijat 087/2019 přijat    
032/2019 přijat 088/2019 přijat      
033/2019 přijat 089/2019 přijat      
034/2019 přijat  090/2019 přijat      
035/2019 přijat 091/2019 přijat      
036/2019 přijat 092/2019 přijat      
037/2019 přijat 093/2019 přijat    
038/2019 přijat  094/2019 přijat     
039/2019 přijat 095/2019 přijat    
040/2019 přijat  096/2019 přijat     
041/2019 přijat  097/2019 přijat    
042/2019 přijat  098/2019 přijat     
043/2019 přijat 099/2019 přijat     
045/2019 přijat 100/2019 přijat     
046/2019 přijat  101/2019 přijat     
047/2019 přijat  102/2019 přijat     
048/2019 přijat 103/2019 přijat     
051/2019 přijat  104/2019 přijat    
052/2019 přijat 105/2019 přijat     
053/2019 přijat  106/2019 přijat     
054/2019 přijat 107/2019 přijat     
061/2019 přijat 108/2019 přijat     

Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 30. 4. 2019 na veřejně přístupném místě v budově školy (nástěnka u hlavního vchodu do školního areálu). Dále bylo také zveřejněno dne 30. 4. 2019 na webových stránkách školy www.fzsbarr.cz. Tímto dnem začíná běžet 15 denní lhůta na odvolání.
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Magistrátu hlavního města Prahy, Mariánské nám. 2, Praha 1 a to podáním učiněným u ředitele školy, která tato rozhodnutí vydala.

Ke stažení:

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání – oficiální dokument (pdf)