Seznam přijatých dětí k základnímu vzdělávání

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

Základní škola a mateřská škola Barrandov II při PedF UK, Praha 5, V Remízku 7/919 zastoupená ředitelem školy Mgr. Milanem Holubem, jako příslušný správní orgán, rozhodla v souladu s ustanovením § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v řízení o žádosti přijetí k základnímu vzdělávání od školního roku 2018 – 2019 takto:

Registrační číslo uchazeče Výsledek řízení Registrační číslo uchazeče Výsledek řízení Registrační číslo uchazeče Výsledek řízení
001/2018 přijat 050/2018 přijat 097/2018  přijat 
002/2018 přijat 051/2018  přijat 098/2018   přijat
003/2018 přijat 052/2018  přijat 099/2018   přijat
005/2018 přijat 053/2018 přijat 100/2018 přijat 
006/2018 přijat 054/2018 přijat 101/2018   přijat 
007/2018 přijat 055/2018  přijat 102/2018   přijat
008/2018 přijat 056/2018 přijat 103/2018   přijat 
009/2018 přijat 057/2018 přijat 104/2018  přijat 
010/2018 přijat 058/2018  přijat 105/2018   přijat 
011/2018 přijat 059/2018 přijat 106/2018   přijat 
013/2018 přijat 060/2018 přijat 107/2018    přijat 
014/2018 přijat 061/2018 přijat 108/2018    přijat
015/2018 přijat 062/2018 přijat 109/2018 přijat 
016/2018 přijat 063/2018 přijat 110/2018    přijat 
017/2018 přijat 064/2018 přijat 111/2018    přijat 
018/2018 přijat 065/2018 přijat 112/2018   přijat 
018/2018 přijat 066/2018 přijat 113/2018    přijat
020/2018 přijat 067/2018 přijat 114/2018    přijat 
021/2018 přijat 068/2018 přijat 115/2018    přijat 
022/2018 přijat 069/2018 přijat 116/2018    přijat 
023/2018 přijat 070/2018 přijat 117/2018    přijat 
024/2018 přijat 071/2018 přijat 118/2018    přijat 
025/2018 přijat 072/2018 přijat 119/2018    přijat 
026/2018 přijat 073/2018 přijat 120/2018    přijat 
027/2018 přijat 074/2018 přijat 121/2018    přijat 
028/2018 přijat 075/2018  přijat  122/2018    přijat 
029/2018 přijat 076/2018 přijat  123/2018    přijat 
030/2018 přijat  077/2018 přijat  124/2018    přijat
031/2018 přijat 078/2018  přijat  125/2018    přijat 
032/2018 přijat 079/2018 přijat  126/2018    přijat 
033/2018 přijat 080/2018  přijat 127/2018  přijat 
034/2018 přijat  081/2018  přijat  128/2018  přijat 
035/2018 přijat 082/2018  přijat 129/2018  přijat 
036/2018 přijat  083/2018 přijat  130/2018  přijat 
037/2018 přijat  084/2018 přijat 131/2018 přijat 
038/2018 přijat  085/2018 přijat  132/2018 přijat
039/2018 přijat 086/2018  přijat  133/2018  přijat 
040/2018 přijat 088/2018 přijat  134/2018 přijat 
041/2018 přijat  089/2018 přijat  135/2018  přijat 
042/2018 přijat  090/2018 přijat     
043/2018 přijat 091/2018 přijat     
044/2018 přijat  092/2018 přijat    
046/2018 přijat 093/2018  přijat     
047/2018 přijat  094/2018  přijat     
048/2018 přijat 095/2018 přijat     
049/2018 přijat 096/2018  přijat     

Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 2. 5. 2018 na veřejně přístupném místě v budově školy (nástěnka u hlavního vchodu do školního areálu). Dále bylo také zveřejněno dne 2. 5. 2018 na webových stránkách školy www.fzsbarr.cz Tímto dnem začíná běžet 15 denní lhůta na odvolání.
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Magistrátu hlavního města Prahy, Mariánské nám. 2, Praha 1 a to podáním učiněným u ředitele školy, která tato rozhodnutí vydala.

Ke stažení:

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání – oficiální dokument (pdf)