Přijímání dětí do přípravných tříd

Podle novely Školského zákona na rok 2017-18 budou do přípravných třídy zařazovány pouze děti, kterým byl doporučen odklad povinné školní docházky. Tzn. děti pouze šestileté a starší a bude-li současně předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj.

Přijímání žáků do přípravných tříd

O zařazení žáků do přípravné třídy základní školy rozhoduje ředitel na základě:

  • písemné žádosti zákonného zástupce
  • doporučení školského poradenského zařízení (tj. pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra) a dětského lékaře nebo klinického psychologa

Žádost se podává v době zápisu na základní škole.

Kritéria přijímání dětí do přípravných tříd

Do přípravných tříd jsou přijímány děti na základě žádosti do přípravné třídy včetně doporučení školského poradenského zařízení a dětského lékaře nebo klinického psychologa.

Kritéria přijímání jsou pro děti:

  1. s doporučením odkladu školní docházky
  2. s trvalým bydlištěm ve spádovém obvodu naší školy
  3. které absolvovaly jednu z našich mateřských školek
  4. které mají sourozence v naší škole
  5. s trvalým bydlištěm ve druhé spádové oblasti sídliště Barrandov
  6. s trvalým bydlištěm Prahy 5
  7. s trvalým bydlištěm z jiných pražských a mimopražských obvodů

Zápis do přípravných tříd probíhá ve stejných termínech jako zápisy do 1. tříd.

Online rezervace termínů zápisů je pouze do 1. tříd

Vyrozumění o zařazení dítěte do přípravné třídy bude poskytnuto nejpozději do 1 měsíce od dodání příslušných potvrzení.