Archiv zápisů z jednání

Schůzka Školské rady dne 13. října 2014
Dne 13. 10. 2014 zasedala Školská rada. Hlavním bodem programu bylo projednání a schválení Výroční zprávy školy za období 2013/2014 včetně její ekonomické části. Dokument byl prezentován a komentován ředitelem školy Mgr. Milanem Holubem. Věcné připomínky byly zohledněny a dotazy ze strany členů ŠR byly zodpovězeny. Výroční zpráva byla Školskou radou schválena.

Zapsal P. Staněk, člen ŠR

 

Schůzka Školské rady 8. září 2014

Dne 8. 9. 2014 se sešla Školská rada, aby projednala a schválila přijetí „Dodatku ŠVP ZV č. 1″, který se týká části ŠVP Hodnocení a evaluace. Byl předložen konkrétní návod jak vytvářet slovní hodnocení v jednotlivých předmětech i v hodnocení chování. ŠR jednomyslně Dodatek schválila.

Zapsala: M. Hladíková, členka ŠR

 

Školská rada v roce 2013/14

Schůzka Školské rady 9. října 2013

Dne 9. 10. 2013 se sešla Školská rada naší školy, aby projednala a schválila Výroční zprávu školy za rok 2012/2013. Součástí zprávy je i ekonomická část. Celá Výroční zpráva je umístěna na školních webových stránkách, aby do ní mohli nahlédnout všichni rodiče. Se zprávou podrobně seznámil členy ŠR pan ředitel Mgr. Milan Holub, zpráva byla schválena.

Dále pan ředitel informoval členy ŠR o vzniku „Občanského sdružení V Remízku“, které se zapojilo do života naší školy, za což patří iniciátorům velký dík.Na schůzce byla navržena a schválena hlasováním nová předsedkyně naší ŠR paní JUDr. Margita Kralická.

Těšíme se na další společné setkání.

Zapsala Mgr. M Hladíková

 

Školská rada v roce 2012/2013

Schůzka Školské rady 18. 6. 2013

18. června 2013 se sešla Školská rada v pozměněném složení.

Členy ŠR nyní jsou:

 • paní Dagmar Pokorná, maminka žákyně 6. A
 • paní JUDr. Margita Kralická, maminka žákyně 5. D
 • pan Michal Šesták, zastupitel MČ Praha 5
 • paní Mgr. Diana Bubníková, zastupitelka MČ Praha 5
 • paní Mgr. Michaela Hladíková, učitelka II. stupněpan
 • pan Mgr. Pavel Staněk, učitel I. stupně

Na naši schůzku přišli jako hosté paní učitelka Mgr. M. Illová a pan ředitel Mgr. M. Holub.

ŠR se seznámila se změnami v ŠVP Škola snů. Ke změnám dochází na základě úprav RVP ZV. Vysvětlení podala paní učitelka Illová. Se změnami ve Školním řádu FZŠ a MŠ Barrandov II seznámil ŠR pan ředitel Holub. ŠR se také zabývala změnami v Hodnocení a klasifikaci v předmětech výchovného a praktického zaměření. Změny v těchto dokumentech ŠR schválila.

Těšíme se na další spolupráci.

M. Hladíková, členka ŠR

 

Schůzka Školské rady 8. 10. 2012

Školská rada zasedala 8. 10. 2012 v plném počtu. Ředitel školy seznámil členy RŠ s Výroční zprávou za rok 2011/2012. Školská rada projednala finanční plán na rok 2013 a vyjádřila se ke změnám v ŠVP, kdy do učebního plánu přibyly volitelné předměty. Členové ŠR byli dále seznámeni se zavedením metody splývavého čtení SFUMATO v 1. třídách.

V letošním roce pracuje Školská rada v následujícím složení:

 • Mgr. Martina Atlasová, zastupitelka MČ Praha 5 za TOP 09
 • Mgr. Diana Bubníková, zastupitelka MČ Praha 5 za TOP 09
 • Dagmar Skalová, matka žákyně z 6. A
 • JUDr. Margita Kralická, matka žákyně z 5. D
 • Mgr. Michaela Hladíková, učitelka 2. stupně
 • Mgr. Pavel Staněk, učitel 1. stupně

 

Zasedání Školské rady

Dne 7. 9. 2011 zasedala Školská rada při FZŠ Barrandov II ve svém obnoveném složení. Za zřizovatele, MČ Praha 5, má dvě nové členky, ostatní členové zůstávají. V radě tedy zasedají:

 • Mgr. Martina Atlasová, zastupitelka MČ Praha 5 za TOP 09
 • Mgr. Diana Bubníková, zastupitelka MČ Praha 5 za TOP 09
 • Ing. Martin Hloušek, otec žáka 9.A
 • Dagmar Skalová, matka žákyně 5.A
 • Mgr. Pavla Škodová, učitelka 1. stupně
 • Mgr. Pavel Baudyš, učitel 2. stupně

Školská rada projednala novou část klasifikačního řádu (sebehodnocení žáků) a výroční zprávu školy.