OP VVV – Šablony III pro Fakultní základní a mateřskou školu Barrandov II při PedF UK, Praha 5 – Hlubočepy, V Remízku 7/919

Projekty podpořené z evropského sociálního fondu

Šablony III pro Fakultní základní a mateřskou školu Barrandov II při PedF UK, Praha 5 – Hlubočepy, V Remízku 7/919

Projekt je zaměřen na personální podporu (školní speciální pedagog ZŠ, školní speciální pedagog MŠ).

„Šablony III pro FZŠ Barrandov reg. č. proj.: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0019200. Projekt je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.