Šachy

Žáci se naučí pravidla, chod figur, jednotlivé fáze hry a co je v nich důležité, základní taktické motivy, strategii, obecné zásady zahájení, základní koncovky a mnoho dalšího.
Hráči při šachách trénují koncentraci, soustředění a trpělivost, pracují s chybou, jsou nuceni k rozhodování někdy i pod časovým tlakem, šachy zlepšují paměť, rozvíjí logiku, učí nejprve myslet, až poté konat, trénují postřeh a kreativitu.
Cílem předmětu je osvojit si návyky chování při šachách, naučit se nejen tahat figurkami, ale prohloubit a zlepšovat znalosti v této zajímavé hře.
Výstupem může být vánoční turnaj mezi žáky školy. Také však každoroční turnaj mezi školami, ze kterého je možné se nominovat na republikové finále.