Příběhy našich sousedů

Naše škola se zapojila do projektu Příběhy našich sousedů, který pořádá organizace Post Bellum.
Jde o projekt malých žákovských týmů, které nahrávají a zpracovávají vzpomínky pamětníků důležitých historických událostí 20. století.
Tato půlroční práce žáků 2. stupně byla představena v pondělí 19. června 2017 na slavnostní prezentaci v prostorách konferenčního sálu SOŠ Drtinova. Celkem se soutěže zaměřené na Prahu 5 zúčastnilo 9 týmů, z nichž 5 skupin tvořili žáci naší školy.
Jejich činnost na projektu zahrnovala rozhovor s pamětníkem, návštěvu knihovny či archivu, následné zpracování a prezentaci před porotou a veřejností. Žáci si prošli také několika workshopy, v Českém rozhlase natočili reportáže.

Naše týmy získaly krásné 1. a 3. místo.

Na 1. místě se umístila děvčata ze 7. C: Lucie Berková, Veronika Břeská, Mirjam Kombercová a Sofie Muhammadová.

3. místo získala skupinka žákyň 9. B: Hana Břízová, Lenka Horčičková, Helena Hrabánková a Kateřina Kracíková.

Děvčatům srdečně blahopřejeme!

Gratulujeme také všem ostatním týmům, které se tohoto náročného úkolu zhostily se ctí a nadšením sobě vlastním. Věříme, že účast v projektu pro ně znamenala zajímavou zkušenost (i s ohledem na budoucnost).

Všechny zpracované příběhy naleznete na stránkách projektu zde

Mgr. Jana Motyčková