Třídní schůzky

  • 9. září 2020 (středa) + 16. září 2020 (středa) – úvodní
    • 9. září 2020 od 17:00 celý 1. stupeň + 9. B
    • 16. září 2020 od 17:00 zbytek školy
  • . listopadu 2020 (středa)
  • . dubna 2021 (středa)

1. stupeň vždy od 17:00 hodin

2. stupeň vždy od 18:00 hodin