Třídní schůzky

  • . září 2019 (středa) – úvodní

1. stupeň vždy od 17:00 hodin

2. stupeň vždy od 18:00 hodin

Od září školního roku 2018/2019 nebudou probíhat další třídní schůzky tak, jak bylo zvykem. Budou probíhat individuální konzultace s vyučujícími během celého školního roku na základě potřeby učitelů nebo rodičů. Vždy po předchozí vzájemné domluvě.