Konzultace

V průběhu celého školního roku vždy po telefonické nebo emailové dohodě s vyučujícími