Informace pro všechny strávníky ŠJ

Informace pro všechny strávníky ŠJ

Vzhledem k neustálému růstu cen potravin bude od 1. 3. 2019 zvýšena cena stravného a to takto:

Děti 3 – 6 let 37 Kč (celodenní stravování včetně pitného režimu)
Děti nad 6 let 40 Kč (celodenní stravování včetně pitného režimu)
Děti 7 – 11 let 27 Kč
Děti 11 – 14 let 29 Kč
Děti nad 15 let 31 Kč
Zaměstnanci zvýšení o 2 Kč za oběd
Cizí strávníci 71 Kč