Ceník a platby

Způsob platby stravného
  • inkasem z účtu
  • hotově nejpozději do 15 dne následujícího měsíce v úředních hodinách
  • složenkou, kterou je třeba uhradit vždy neprodleně po jejím obdržení
Platby stravného
  • Účet pro placení stravného (trvalý příkaz, jednorázová platba, souhlas s inkasem)

27-3488670297/0100

  • při trvalém příkazu a jednorázové platbě používejte specifický symbol: 919
Ceník stravného
MŠ celý den do 6 let 36 Kč
MŠ celý den nad 6 let 39 Kč
do 6 let 21 Kč
ZŠ kategorie 1 6–10 let 25 Kč
ZŠ kategorie 2 11–14 let 27 Kč
ZŠ kategorie 3 15–18 let 29 Kč
cizí strávníci stravující se v jídelně   66 Kč vč. DPH
cizí strávníci odnos v jídlonosičích   66 Kč vč. DPH
 
Ceník stravného od 1. 3. 2019

Vzhledem k neustálému růstu cen potravin bude od 1. 3. 2019 zvýšena cena stravného a to takto:

Děti 3 – 6 let 37 Kč (celodenní stravování včetně pitného režimu)
Děti nad 6 let 40 Kč (celodenní stravování včetně pitného režimu)
Děti 7 – 11 let 27 Kč
Děti 11 – 14 let 29 Kč
Děti nad 15 let 31 Kč
Zaměstnanci zvýšení o 2 Kč za oběd
Cizí strávníci 68 Kč

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku (1. 9. – 31. 8.), ve kterém dosahují věku dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, bod 1 až 4. Kategorie je určena podle data narození strávníka, neurčuje se již podle tříd.

Školní jídelna dále nabízí

Obědy pro všechny zájemce o stravování

Výběr ze dvou až tří jídel, jídlo je složeno z polévky, hlavního jídla, nápoje, moučníku nebo salátu apod.

  • Cena oběda je 66 Kč vč. DPH pro odnos v jídlonosičích a 66 Kč vč. DPH při konzumaci oběda v jídelně.
  • Výdej vždy od 11:00 do 11:30 hodin. Oběd je možno konzumovat v jídelně nebo si jej odnést v jídlonosiči
  • Platba hotově, případně dle dohody
  • Informace na telefonu: 251 113 529