Úvod

Školní jídelna zajišťuje stravování pro žáky základní a mateřské školy, pro zaměstnance školy a širokou veřejnost. V nabídce je 2x týdně výběr ze dvou a 3x týdně ze tří jídel.

O kvalitní služby se stará tým zkušených pracovníků.

Veškeré připomínky, náměty a dotazy s Vámi rády vyřídíme telefonicky (251 113 529, 725 547 388) nebo osobně ve školní jídelně.

 

Lenka Uksová, vedoucí ŠJ

Jaroslava Brunnerová, hospodářka ŠJ