Spolek rodičů

Dobrovolné sdružení rodičů a dalších zákonných zástupců dětí, kteří se zajímají o jejich výchovu a výuku.

Činnost:

  • Spolupráce s vedením MŠ.
  • Spolupráce s jinými sdruženími obdobného zaměření.
  • Aktivity směřující k získávání finančních prostředků.
  • Pomoc při provozu MŠ.

Příspěvek do Spolku rodičů je 1500 Kč na jeden školní rok.

Bankovní účet Spolku rodičů – č.ú.: 2101319124/2010(do poznámky napsat jméno dítěte a třídu).

Platit můžete ve třídě berušek osobně.

Příspěvek výrazně zpestří program dětí v MŠ (kulturní a sportovní akce, výlety, besídky apod.). Za jeho poskytnutí předem děkujeme.

Stanovy spolku – zde.