Stravné

  • MŠ celý den do 6 let 46 Kč
  • MŠ celý den nad 6 let  48  Kč
  • variabilní symbol (přidělen ŠJ, zůstává stejný po celou dobu docházky do MŠ)
  • specifický symbol: 919
  • částka – o aktuální budete informováni lístečkem vždy na počátku měsíce

Číslo účtu pro úhradu stravného a školného: 27-3488670297/0100

Podrobné informace ke stravování zde.