Denní program

Děti se schází v 6:30 hodin vždy v jedné třídě pavilónu, do svých tříd se rozchází v 7:30 hodin.

Ukončení provozu je opět pouze ve dvou třídách – spojení tříd je realizováno od 15:30 do 17:00 hodin.

 6:30 – 8:30
 • ranní hry a práce dětí dle vlastních představ a vlastního výběru
 • cvičení
 • individuální práce s dětmi
 8:30 – 9:00
 • hygiena a svačina
 9:00 – 9:30
 • program pro děti dle přípravy učitelek
 9:30 – 11:30
 • hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt venku
11:30 – 12:30
 • hygiena, oběd, příprava na odpočinek
12:30 – 13:00
 • vyzvedávání dětí po obědě
12:45 – 14:00
 • odpočinek, četba pohádky, relaxační hudba…
14:15 – 14:45
 • hygiena a svačina
15:00 – 17:00
za příznivého počasí pobyt na školní zahradě    
od 15:00 – 17:00
 • individuální práce s dětmi
 • Sportovní aerobic
 

Denní režim je přizpůsoben: atmosféře ve třídě,  potřebám dítěte, aktuálnímu stavu počasí, akcím pořádaným MŠ apod.