Rubrika: Zápis do MŠ

Informace z informační schůzky 12. 6. 2024

Dne 12. 6. 2024 proběhla informační schůzka v MŠ. Pro školní rok 2024/2025 bude zřizovatelem stanoveno školkovné ve výši 1200,00 Kč/měsíčně. Dojde tak ke sjednocení výše úhrady za předškolní vzdělávání pro všechny mateřské školy Prahy 5. Rodiče přivádějí děti do …

Informační schůzka pro nové rodiče

Informační schůzka pro rodiče nově nastupujících dětí pro školní rok 2024/2025 Ve středu 12. června 2024 se od 16 hodin uskuteční informační schůzka pro rodiče nově nastupujících dětí do mateřské školy. Schůzka se bude konat ve třídě Berušek. Děti na …

Nahlédnutí do spisu

Možnost vyjádřit se k podkladům správního řízení dle § 36, odst. 3 a možnost nahlédnout do spisu dle § 38, odst. 1 správního řádu, v platném znění je stanovena na: 7. května 2024 od 09:00 – 11:00 hod. v  MŠ  Peškova 963 po předchozí telefonické … ….

ZÁPIS DO MŠ

Zápis do MŠ proběhne elektronickou formou, na internetové adrese: https://zapisdoms-praha5.praha.eu Vydávání žádostí Systém bude spuštěn od 10. 4. 2024, provede vás vyplněním žádosti, kterou si v závěru vytisknete. Příjem vyplněných žádostí MŠ Peškova a Záhorského 5. 2024 10:00 hod až 12:00 …