Co nabízíme

Moderní přístup k výchově a vzdělávání dětí
 • využíváme metody matematiky profesora Hejného k rozvoji předmatematických dovedností
 • spolupracujeme se ZŠ – návštěvy základní školy, návštěvy učitelů z prvního stupně, vzájemná provázanost předškolního a základního vzdělávání
Nadstandardní aktivity
 • Logopedická depistáž a prevence (zdarma)
 • Screeningové vyšetření (za úhradu)
Akce

Během školního roku probíhají pro zpestření různé akce a slavnosti, které vhodně doplňují školní vzdělávací program. Jsou to divadelní a hudební představení, výlety, oslavy významných svátků a událostí apod.

Pravidelné akce pro děti
 •  „Medvídkova nemocnice“
 • Mikulášská návštěva formou pohádky
 • návštěvy divadel
 • hudební pořady
 • návštěvy aktuálních výstav
 • spolupráce s místní knihovnou
 • ukázka dravců
 • ,,Probouzení broučků“
 • návštěva dentálních hygienistů
 • oslavy (Den Země, Den dětí, Čarodějnice, Karneval apod.)
 • výlet do Botanické zahrady
 • výlet do divadla GONG
Pravidelné akce pro rodiče a děti
 • Přivítání nových dětí
 • ,, Uspávání broučků“
 • „Překvapení pro maminky“
 • Vánoční zpívání u stromečku
 • tvořivé dílny (vánoční, velikonoční)
 • sportovní odpoledne
 • Zahradní slavnost – loučení s předškoláky
Sbírejte s námi
 • víčka pro KRISTÝNKU – sběr víček od PET lahví
 • sběr papíru ve vyhrazený den
Kroužky

Kroužky za úhradu

 • logopedie
 • plavecký výcvik
 • solná jeskyně
 • angličtina v pohybu

Kroužky bez úhrady

 • tvořivé odpoledne
 • hudebně – pohybové odpoledne

letáček – Co nabízíme