Co nabízíme

Moderní přístup k výchově a vzdělávání dětí
 • využíváme metody matematiky profesora Hejného k rozvoji předmatematických dovedností
 • spolupracujeme se ZŠ – návštěvy základní školy, návštěvy učitelů z prvního stupně, vzájemná provázanost předškolního a základního vzdělávání
Nadstandardní aktivity
 • Logopedická depistáž a prevence (zdarma)
 • Screeningové vyšetření (za úhradu)
Akce

Během školního roku probíhají pro zpestření různé akce a slavnosti, které vhodně doplňují školní vzdělávací program. Jsou to divadelní a hudební představení, výlety, oslavy významných svátků a událostí apod.

Pravidelné akce pro děti
 •  „Medvídkova nemocnice“
 • Mikulášská návštěva
 • návštěvy divadel
 • hudební pořady
 • návštěvy aktuálních výstav
 • spolupráce s místní knihovnou
 • ukázka dravců
 • návštěva dentálních hygienistů
 • oslavy (Den Země, Den dětí, Čarodějnice, Karneval apod.)
Pravidelné akce pro rodiče a děti
 • Přivítání nových dětí
 • „Překvapení pro maminky“
 • Vánoční zpívání u stromečku
 • tvořivé dílny (vánoční, velikonoční)
 • sportovní odpoledne
 • Zahradní slavnost – loučení s předškoláky
Kroužky

Kroužky za úhradu

 • logopedické hrátky s grafomotorikou
 • plavecký výcvik
 • solná jeskyně ( 2.pololetí )
 • aerobic pro předškoláky

Kroužky bez úhrady

 • výuka dětí s OMJ