O nás

 

Vedoucí učitelka: Jana Susová, DiS.
Učitelky MŠ:
  • Medvídci – Světlana Křivková, Veronika Chottová, Tamara Gallerová (asistentka)
  • Veverky – Michaela Fiedlerová, Karolína Ciplová, Michaela Hanzeľová (asistentka)
  • Berušky – Jana Susová DiS., Tereza Pondělíková, Svitlana Konovka (asistentka)
  • Ježci – Mgr. Jana Dimitrova, Julie Veselá, Olga Zacharenkova (asistentka)
Správní zaměstnanci:
  • Aneta Šímová – školnice
  • Jitka Šídlová – úklid
  • Miluše Menclová – úklid
  • Alena Libecajtová – kuchyň
  • Jana Petírová- kuchyň

 

V mateřské škole Peškova najdete sehraný kolektiv plně kvalifikovaných pedagogů. Ve své práci s dětmi uplatňujeme nejnovější metody a postupy práce, samozřejmostí je také průběžné vzdělávání v rámci samostudia odborné literatury či absolvování certifikovaných školení. Jde nám především o to, aby se děti v naší mateřské škole cítily dobře, chodily do ní s úsměvem a rády se sem vracely.

Velkou pozornost věnujeme kvalitní přípravě dětí před vstupem do základní školy. Předškolní děti pracují podle metodického materiálu nakladatelství NOVÁ ŠKOLA – Půjdeme do školy – pracovní učebnice před vstupem do 1. ročníku ZŠ. U mladších dětí dbáme na správný rozvoj hrubé i jemné motoriky, kterou rozvíjíme v rámci grafomotorických činností.

Abychom u dětí rozvíjeli zdravý životní styl, využíváme při každodenních tělovýchovných chvilkách prvky JOGY, cvičíme s masážními míčky, provádíme dechová cvičení apod. Předškoláci pravidelně navštěvují tělocvičnu v ZŠ, jezdí na školu v přírodě, celoročně probíhá plavecký výcvik. 

Ve školním roce 2018/2019 byla dokončena rekonstrukce šaten u jednotlivých tříd, také se nám podařilo zafinancovat dokončení poslední části zahrady, která je nyní vybavena novými herními prvky, pískovištěm a bezpečnostními dopadovými plochami. Také pokračujeme v revitalizaci zeleně v rámci školní zahrady. Nadále probíhá doplňování tříd novým nábytkem.

Aktivně se taky zapojujeme do nejrůznějších charitativních projektů a soutěží. Pro onkologicky nemocné pacienty pořádá projekt Amélie sbírku výtvarných prací s tématem tulipánů, ty jsou pak vystaveny na onkologickém oddělení a zpříjemňují pacientům pobyt. Na jaře vždy pořádáme běh, který zaštiťuje KONTO BARIÉRY, vybranou částku zasíláme na pomoc postiženým dětem. V rámci projektu Srdce s láskou darované, děti vyrábí či kreslí srdce, kterými obdarují vybrané osoby a učiní tak dobrý skutek.