ZÁPIS DO MŠ

Zápis do MŠ proběhne elektronickou formou, na internetové adrese: https://zapisdoms-praha5.praha.eu

  1. Vydávání žádostí

Systém bude spuštěn od 10. 4. 2024, provede vás vyplněním žádosti, kterou si v závěru vytisknete.

  1. Příjem vyplněných žádostí MŠ Peškova a Záhorského
  1. 5. 2024 10:00 hod až 12:00 hod a 13:00 hod až 17:00 hod a 3. 5. 2024 od 9:00 hod až 11:00 hod.

Žádosti se přijímají pouze v budově MŠ Peškova 963

Prosíme rodiče, sledujte web mateřské školy pro bližší informace.

Možnost vyjádřit se k podkladům správního řízení dle § 36, odst. 3 a možnost nahlédnout do spisu dle § 38, odst. 1 správního řádu, v platném znění je stanovena na: 7. května 2024 od 09:00 – 11:00 v  MŠ  Peškova 963 po předchozí telefonické domluvě.

Tel: 724 384 261/ Susová Jana

Následně  budete postupně vyzýváni prostřednictvím Vašeho emailu, nebo telefonicky k převzetí  ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DÍTĚTE DO MŠ (uvádějte, prosím, aktuální emaily a telefony).

  1. Vyhodnocování žádostí

V souladu s ustanovením § 36 zákona 
č. 500/2004 Sb. správní řád mají zákonní zástupci možnost využít procesního práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí v termínu stanoveném ředitelem školy v budově mateřské školy, kam jste podali žádost o přijetí, o čemž budou informováni odpovědným pracovníkem mateřské školy jedním z níže uvedených způsobů na základě údajů poskytnutých v žádosti:

  • e-mailem,
  • datovou schránkou,
  • písemným doručením,
  • telefonicky,
  • prostřednictvím SMS.

Po tomto termínu ředitel rozhodne o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do zvolené mateřské školy.

ZÁPIS 2024_2025