Školné

  • Vzdělávání v posledním ročníku MŠ je zdarma
  • Ostatní děti (3 až 6 let a odklad školní docházky) platí školné 750 Kč
  • Specifický symbol: 7777