Rubrika: Aktuality

Balíček okamžité pomoci pro Pražany

Vážení rodiče, hlavní město Praha usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy umožňuje čerpat finanční podporu z Balíčku okamžité pomoci pro Pražany ve školním roce 2023/2024. Ke stažení: Podmínky pro podávání žádosti o prominutí úplaty a žádosti o příspěvek z fondu solidarity … ….

Platba školného a stravného

Způsob platby stravného inkasem z účtu hotově nejpozději do 15 dne následujícího měsíce v úředních hodinách složenkou, kterou je třeba uhradit vždy neprodleně po jejím obdržení Platby stravného Účet pro placení stravného (trvalý příkaz, jednorázová platba, souhlas s inkasem) 27-3488670297/0100při trvalém příkazu a jednorázové platbě používejte specifický …

Program zdravá 5

Ve školce proběhne program Zdravá 5, kde se děti dozví důležité informace o zdravé stravě. Co tělu prospívá, aby bylo zdravé a neonemocnělo? Proč bychom měli jíst dostatek ovoce a zeleniny? Jak moc důležitý je pohyb na čerstvém vzduchu a …

Přivítání nových dětí

V úterý 5. 9. 2023 od 10:00 hod. proběhne na školní zahradě přivítání nových dětí s hudebním programem. Rodiče jsou na akci vítání 🙂

Třídní schůzky

V úterý 5. 9. 2023 proběhnou třídní schůzky od 17:00 hod. na školní zahradě. Těšíme se na Vás

Mimořádný zápis do MŠ na Chaplinově náměstí

Milí rodiče, přes léto jsme rozšířili Mateřskou školu na Chaplinově náměstí o jednu novou třídu a proto vyhlašuje ředitelka školy mimořádný zápis. Zápis bude probíhat v budově MŠ Renoirova (Renoirova 648/29) ve středu 6.9. 2023, 13 – 14 hod.   ….

Individuální vzdělávání

Individuální vzdělávání mateřská škola uskutečňuje individuální vzdělávání dle § 34b Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) povinné předškolní vzdělávání lze plnit i formou individuálního vzdělávání, pokud bude dítě touto formou vzděláváno převážnou část školního … ….