Rubrika: Aktuality

Obědy do škol

Jedná se o příspěvky na stravování dětí z mateřských a základních škol z rozpočtu MČ Prahy 5. V příloze naleznete pravidla pro využívání dotace pro účely školního stravování a v případě potřeby si z přílohy můžete stáhnout i potřebný formulář … read more

Distanční způsob vzdělávání – doplnění Školního řádu

Distanční způsob vzdělávání – jedná se o případy, kdy je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény, znemožněna osobní přítomnost většiny předškolních dětí ze třídy. O přechodu na distanční způsob vzdělávání nemůže mimo uvedené případy rozhodovat …

PORADENSKÁ PREVENCE je určena pro rodiče dětí předškolního věku. Realizace: speciální pedagog, logoped, etoped Způsob: mail,telefon,v naléhavých případech možnost osobního kontaktu Kontakt: Mgr.Růžena Kufrová 721136974, ruzena.kufrova@fzsbarr.cz   ….

Matematika – metoda podle prof.Hejného

Naše mateřská škola byla zapojena do pilotáže nové metodiky pro předškolní vzdělávání prostřednictvím Hejného metody která vyšla v květnu 2020. Hejného metoda je založena na respektování 12 základních principů, které geniálně skládá do uceleného konceptu tak, aby děti objevovaly matematiku …