Přerušení provozu o vánočních prázdninách

Přerušení provozu mateřských škol zřizovaných MČ Praha 5 ve dnech vánočních prázdnin školního roku 2023/2024 Rada městské části Praha 5 I. Bere na vědomí 1. přerušení provozu všech mateřských škol zřizovaných MČ Praha 5 ve dnech vánočních prázdnin školního roku 2023/2024 v souladu s § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění (viz příloha č. 1). 

MŠ bude uzavřena od  soboty 23. 12. 2023 do pondělí  1. 1. 2024.    

Od úterý 2. 1. 2024 zahájí mateřská škola běžný provoz.