Veverky a týden s knihou

Březen je měsícem knihy a my jsme si ho ve Veverkách moc užili. Pohádková témata jsme tak zakončili jak se patří.

Byla u nás na návštěvě spisovatelka, která nám zábavnou formou představila svou tvorbu, navštívili jsme knihovnu, kde nám z množství knih až oči přecházely, naučili jsme se, jaké druhy knih a tiskovin máme a také už víme, jak taková kniha vzniká a z jakých částí se skládá. Prohlíželi jsme si knihy s pohádkami, encyklopedie, atlasy, ale také noviny, katalogy nebo časopisy. Na závěr jsme si naši vlastní knihu také vyrobili.