ŠKOLA V PŘÍRODĚ

Informace pro Vás ke Škole v přírodě

Pedagogický doprovod:

 • Jana Susová
 • Tereza Pondělíková

Informace o místě

 • Čestice se nachází 13 km od Strakonic nebo 6 km od Volyně.
 • Pro děti je zabezpečeno ubytování v budově stálé Školy v přírodě včetně spolehlivého personálu.
 • Stravování je 5x denně, kde si dbají na domácí stravování.
 • V objektu je stálá zdravotnice.
 • U školy je vybavená zahrada, malé hřiště s průlezkou, pískovištěm a altánek.
 • Všechny děti jsou při pobytu (od nástupu do autobusu až po předání rodičům) pojištěny naší školou úrazovou pojistkou.
 • www.svp-cestice.cz

Informace k odjezdu

 • Odjezd na ŠVP bude v pondělí 5.2. 2024 od Čínské restaurace (naproti MŠ) v 8.00 hod.
 • Cesta autobusem z Prahy do Čestic trvá asi 1,5 – 2 hodiny.
 • Rodiče, budou děti předávat u autobusu!
 • Dětem, kterým bývá nevolno, dejte ráno před cestou kinedryl a sáček v případě nevolnosti.
 • Nezapomeňte předat pí. učitelce – kartičku zdravotní pojišťovny, dotazník k ŠVP, telefonní kontakty, sladkosti.
 • Žádáme Vás, zůstaňte stát na chodníku, nebouchejte na okýnka autobusu. (Děkujeme!)
 • Informaci o příjezdu na ŠVP budeme zveřejňovat ihned na web MŠ (aktuality) a bude zaslán hromadný email.

Informace k příjezdu

 • Příjezd k MŠ k Čínské restauraci bude v pátek 9.2.2024 kolem 12 hodiny. Sledujte informace na webových stránkách MŠ.
 • Prosíme rodiče, aby si děti vyzvedávali u autobusu.

Informace pro Vás

 • Obědy dětem ve školce budou automaticky odhlášeny.
 • Každý večer Vám bude rozesílán hromadný email. ( susova@fzsbarr.cz )
 • Volat můžete každý den od 20.00 hod. do 21.00 hod.

tel. kontakt 607 473 386

 • Prosíme rodiče o drobné předměty do pokladu. Ty předejte pí.učitelce.

Platba

 • Platbu za školu v přírodě je nutné uhradit do 31. 1. 2024
 • Platba za školu v přírodě je nevratná! Peníze se vrací pouze v případě nemoci, která bude lékařem potvrzená.

MŠ PEŠKOVA