Letní provoz od 1. 7. do 12.7.2024

PROSÍME O VYPNĚNÍ DO PÁTKU 23. 2. 2024

Od letošního roku bude zajišťován letní provoz v každé MŠ v Praze 5 pro děti dané školky. Mateřské školy Záhorského a Peškova budou mít provoz od 1. 7. do 12.7.2024

Zájemci se mohou přihlásit písemně zástupkyni ředitele dané školky:

  • MŠ Záhorského: ruzena.kufrova@fzsbarr.cz
  • MŠ Peškova: písemnou formou – v šatnách

Žádáme o přihlášení jen vážných zájemců, z důvodů rekonstrukce teras a chodníků v MŠ Peškova v době letních prázdnin.

PROSÍME O VYPNĚNÍ DO PÁTKU 23. 2. 2024