Školné

Školní družina 

Platba za ŠD:

Číslo účtu naší školy: 27-3488670297 
Kód banky: 0100
Variabilní symbol: telefonní číslo rodiče
Specifický symbol: 111

 

 

Platbu můžete provést kdykoliv před začátkem školního roku.

Poplatek za pobyt v ŠD činí 200 Kč měsíčně. Platbu je možné provést převodem z účtu takto:
          1. za celý školní rok 2000 Kč do 15. 9. 2020
          2. za období září – leden 1000 Kč do 15. 9. 2020 a dále za únor – červen 1000 Kč do 15. 1. 2021
          3. pravidelně každý měsíc 200 Kč pouze trvalým příkazem (výjimečně, po dohodě s panem vychovatelem Petrem Klusáčkem  do 15. dne každého měsíce.