Školné

Školní družina 

Platba za ŠD:

Číslo účtu naší školy: 27-3488670297 
Kód banky: 0100
Variabilní symbol: telefonní číslo rodiče
Specifický symbol: 111

Informace pro školní rok 2024/2025: 
v souladu s ustanovením § 14 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění, je stanovena výše úplaty ve školní družině na 500 Kč měsíčně. 

  • Měsíční úplata se nekrátí v případě absence žáka.
  • V případě přerušení provozu ŠD po dobu delší 5 pracovních dnů v kalendářním měsíci, bude snížena úplata za ŠD o poměrnou část.
  • Pokud se žák v průběhu docházky odhlásí ze školní družiny, bude mu vrácena úplata za celé měsíce následující po odhlášení z docházky.
  • Úplata za ŠD se provádí pouze bankovním převodem na bankovní účet.

 

Platbu můžete provést kdykoliv před začátkem školního roku.

Poplatek za pobyt v ŠD činí 500 Kč měsíčně. Platbu je možné provést převodem z účtu takto:
          1. za celý školní rok 5000 Kč do 15. 9. 2024
          2. za období září – leden 2500 Kč do 15. 9. 2024 a dále za únor – červen 2500 Kč do 15. 1. 2025
          3. pravidelně každý měsíc 500 Kč pouze trvalým příkazem.