Informace o navýšení školného 22/23

Školné ve školním roce 2022/23

Platební údaje za ŠD:

Číslo účtu naší školy: 27-3488670297 
Kód banky: 0100
Variabilní symbol: telefonní číslo rodiče
Specifický symbol: 111

 

 Platbu můžete provést kdykoliv před začátkem školního roku.

Poplatek za pobyt v ŠD činí 280 Kč měsíčně. Platbu je možné provést převodem z účtu takto:
          1. za celý školní rok 2800 Kč do 15. 9. 2022
          2. za období září – leden 1400 Kč do 15. 9. 2022 a dále za únor – červen 1400 Kč do 15. 1. 2023
          3. pravidelně každý měsíc 280 Kč pouze trvalým příkazem (výjimečně, pouze po dohodě s Terezou Martišovou) do 15. dne každého měsíce.

Kontakt: 728 834 952
                 od 1. 9. 2022: tereza.martisova@fzsbarr.cz