Aktuální informace o školném

Školné ve školním roce 2020/21

Platební údaje za ŠD:

Číslo účtu naší školy: 27-3488670297 
Kód banky: 0100
Variabilní symbol: telefonní číslo rodiče
Specifický symbol: 111

 

 Platbu můžete provést kdykoliv před začátkem školního roku.

Poplatek za pobyt v ŠD činí 200 Kč měsíčně. Platbu je možné provést převodem z účtu takto:
          1. za celý školní rok 2000 Kč do 15. 9. 2020
          2. za období září – leden 1000 Kč do 15. 9. 2020 a dále za únor – červen 1000 Kč do 15. 1. 2021
          3. pravidelně každý měsíc 200 Kč pouze trvalým příkazem (výjimečně, pouze po dohodě s Pavlínou Opršalovou nebo s Petrem Klusáčkem) do 15. dne každého měsíce.

Aktuální informace a školném během uzavření škol za 1. pololetí

Poplatek za ŠD

Aktuální informace a školném během uzavření škol za 1. pololetí

 • Poplatek za ŠD
  • Září – 200 Kč
  • Říjen – 100 Kč pro všechny ročníky
  • Listopad – Kvůli vládnímu nařízení ŠD uzavřena
  • Prosinec
   • 0-3 třídy – 200 Kč
   • 4-5 třídy – Kvůli vládnímu nařízení ŠD uzavřena
  • Leden
   • 0-2 třídy – 200 Kč
   • 3-5 třídy – Kvůli vládnímu nařízení ŠD uzavřena
  • Únor
   • 0-2 třídy – 200 Kč
   • 3-5 třídy – Kvůli vládnímu nařízení ŠD uzavřena
  • Březen
   • Kvůli vládnímu nařízení ŠD uzavřena
  • Duben
   • Třídy začínající docházku od 12. dubna – 100 Kč
    • B; 1.C; 2.A; 2.B
   • Třídy začínající docházku od 19. dubna – 50 Kč
    • A; 1.D; 2.C; 2.D; 3.A; 3.B; 3.C; 3.D; 3.E
   • Květen
    • 0-3 třídy – 100 Kč – pokud nedojde k úpravě školní docházky
    • 4-5 třídy – Kvůli vládnímu nařízení ŠD uzavřena
   • Červen
    • 0-3 třídy – 100 Kč – pokud nedojde k úpravě školní docházky
    • 4-5 třídy – Kvůli vládnímu nařízení ŠD uzavřena

 

Pokud nastanou v platbách nějaké změny budeme Vás zde co nejdříve informovat.

Přeplatky za školné budou postupně vráceny ke konci školního roku (po dohodě s P. Klusáčkem je možné přeplatek vrátit i dříve).

Kontakt na Petra Klusáčka: petr.klusacek@fzsbarr.cz 
Kontakt na Pavlínu Opršalovou: pavlina.oprsalova@fzsbarr.cz