O nás

V dnešní uspěchané době mají volnočasová zařízení pro děti nezastupitelnou funkci, pro rodiče jsou často jediným možným místem pro umístění dětí v době, kdy jsou ještě v zaměstnání. Právě školní družina je pro rodiče nejdostupnější a nejlevnější variantou. Školní družina by tedy měla ctít zásady aktivního a zdravého životního stylu, smysluplného trávení volného času, ale měla by být i kompenzací času stráveného dětmi v lavicích při dopoledním vyučování. Program jednotlivých oddělení školní družiny by měl být zaměřen na výchovně-vzdělávací činnost ve všech oblastech možného rozvoje dětí.

Proto jsme se rozhodli vytvořit prostředí, kam děti budou chodit rády, budou se těšit na další odpoledne a čas zde strávený bude mít pro ně i pro jejich rodiče smysl a bude jim nabízet místo pro osobní rozvoj i seberealizaci. Atraktivním a výchovným programem také chceme snižovat možnosti výskytu rizikového chování dětí na 1. i 2. stupni, což je zde na sídlišti Barrandov velmi důležité.