Základní informace

  • ŠD organizuje zájmové vzdělávání podle vyhlášky č. 74/2005 Sb., § 2, písm. a), b) a f) především pro žáky přihlášené k pravidelné denní docházce (viz Vnitřní řád ŠD).
  • Školní družina není nárokovou službou.

Prosíme o důkladné informace týkající se zdravotního stavu dítěte. Jsou velmi důležité!

Na Vaše případné dotazy ráda odpovím na e. adrese: jana.martisova@fzsbarr.cz

Jana Martišová (vedoucí vychovatelka ŠD)