Provoz ŠD

                                                           

6:30–7:30 hod

 • Ranní ŠD na hlavní budově
 • v 7:30 se  škola zamyká a znovu se otevře v 7:40

 

11:45–15:30 hod

 • Výchovně vzdělávací činnost (VVČ)
 • Odpolední ŠD v družinových třídách na hlavní budově
  (výchovná, vzdělávací a zájmová činnost v jednotlivých odděleních)

15:30–17:30 hod

 • Konečná ŠD nebo účast v zájmových kroužcích
Děti ze ŠD lze vyzvedávat po obědě takto:
 • do 13:30 hodin – během poledního klidu
 • dále pak po 15:30 hodin
Od 16.00 hodin budou děti umístěny v KŠD 
 • Děti se vyzvedávají pomocí čipového systému.
 • V případě nouze nebo nečekané změny vyzvednutí dítěte ze ŠD, lze volat přímo do recepce na tel.: 251 113 570. Váš vzkaz bude předán.