Provoz ŠD

30. 6. 2021

ŠD v provozu od 9:00 do 15:00 hodin včetně ranní od 6:30 hod.

Stále platí povinnost nošení roušek, do ŠD 2 čisté roušky nebo respirátor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6:30–7:30 hod

 • Ranní ŠD na hlavní budově
 • v 7:30 se  škola zamyká a znovu se otevře v 7:40

 

11:45–15:30 hod

 • Výchovně vzdělávací činnost (VVČ)
 • Odpolední ŠD v družinových třídách na hlavní budově
  (výchovná, vzdělávací a zájmová činnost v jednotlivých odděleních)

15:30–17:30 hod

 • Konečná ŠD nebo účast v zájmových kroužcích
Děti ze ŠD lze vyzvedávat po obědě takto:
 • do 13:00 hodin – končí-li vyučování v 11:45 hodin 
 • do 13:30 hodin – končí-li vyučování ve 12:40 hodin
 • do 14:00 hodin – končí-li vyučování ve 13:35 hodin
 • dále pak po 15:30 hodin
Od 16.00 hodin budou děti umístěny v KŠD 
 • Děti se budou nově vyzvedávat na čipový systém.
 • V případě nouze nebo nečekané změny vyzvednutí dítěte ze ŠD, lze volat přímo do recepce na tel.: 251 113 570. Váš vzkaz bude předán.
Průběžná třída

Pokud bude nutné uvolnit dítě v době VVČ, přejde do průběžné třídy, kde vyčká na svůj odchod.

Docházku do této třídy upřednostníme těm žákům, kteří budou docházet do jiné zájmové činnosti pravidelně.