Provoz ŠD

Z rozhodnutí Rady městské části Praha 5  je provoz školní družiny v době podzimních prázdnin od 26. 10. do 27. 10. 2022 přerušen.

 

 

 

Přerušení provozu ŠD v době letních prázdnin:

Na 29. schůzi Rady městské části Prahy 5, konané dne 20. 6. 2022, bylo rozhodnuto o přerušení provozu školní družiny v době letních ve školním roce 2021/2022, od 1. 7. 2022 do 31. 8. 2022 dle ustanovení § 8 odst. 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání.

Vedoucí vychovatelka Jana Martišová

 

 

 

Provoz školní družiny v době jarních prázdnin ( 7. 3. – 13. 3. 2022 ) bude přerušen.

 

MIMOŘÁDNÁ ÚPRAVA ORGANIZACE PROVOZNÍ DOBY ŠD

Od pondělí 7. 2. do pátku 11. 2. 2022 z důvodu nemoci 60 % vychovatelů se upravuje provozní doba školní družiny takto:
                                                             Ranní ŠD – zrušena
                                                             Odpolední – provoz pouze do 16:00 hodin

 

Dále od pondělí 14. 2. do pátku 18. 2. upravujeme provoz ŠD takto:

                                                              Ranní ŠD – v provozu

                                                              Odpolední provoz omezen do 16:00 hod

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6:30–7:30 hod

 • Ranní ŠD na hlavní budově
 • v 7:30 se  škola zamyká a znovu se otevře v 7:40

 

11:45–15:30 hod

 • Výchovně vzdělávací činnost (VVČ)
 • Odpolední ŠD v družinových třídách na hlavní budově
  (výchovná, vzdělávací a zájmová činnost v jednotlivých odděleních)

15:30–17:30 hod

 • Konečná ŠD nebo účast v zájmových kroužcích
Děti ze ŠD lze vyzvedávat po obědě takto:
 • do 13:00 hodin – končí-li vyučování v 11:45 hodin 
 • do 13:30 hodin – končí-li vyučování ve 12:40 hodin
 • do 14:00 hodin – končí-li vyučování ve 13:35 hodin
 • dále pak po 15:30 hodin
Od 16.00 hodin budou děti umístěny v KŠD 
 • Děti se budou nově vyzvedávat na čipový systém.
 • V případě nouze nebo nečekané změny vyzvednutí dítěte ze ŠD, lze volat přímo do recepce na tel.: 251 113 570. Váš vzkaz bude předán.
Průběžná třída

Pokud bude nutné uvolnit dítě v době VVČ, přejde do průběžné třídy, kde vyčká na svůj odchod.

Docházku do této třídy upřednostníme těm žákům, kteří budou docházet do jiné zájmové činnosti pravidelně.