Rubrika: Vědomostní soutěže

Soutěž ZŠ v IT schopnostech

Již tradičně se v květnu na Smíchovské střední průmyslové škole koná soutěž pro základní školy v IT schopnostech. Letošní ročník se konal 18. května 2016 a byl věnován schopnostem žáků prezentovat informace na webu a vytvářet webové stránky. Součástí byla i tvorba prezentace v programu MS PowerPoint. V silné konkurenci … více

Matematická soutěž Pangea

V pátek 6. 5. 2016 se konalo v aule Právnické fakulty Karlovy univerzity v Praze finálové kolo matematické soutěže Pangea. Z naší školy postoupili do tohoto národního finále hned čtyři žáci. Ladislav Schmid ze 4. B navíc získal pro naši školu nádherné třetí místo z šedesáti nejlepších … více

Zeměpisná olympiáda

V únoru 2016 proběhlo v DDM Prahy 5 krajské kolo zeměpisné olympiády. Za naši školu soutěžila Magdalena Jiříkovská ze 6. B a umístila se na krásném 9. místě. Blahopřejeme! více

Pythagoriáda – školní kolo

31. 3. 2016 proběhlo ve škole školní kolo matematické soutěže Pythagoriáda. Úspěšným řešitelem se stává a do okresního kola postupuje každý soutěžící, který dosáhl 10 a více bodů, maximálně 15 bodů. V kategorii 6. ročníků postupují: Jakub Řezáč 6. B, … více

Matematický klokan

Letos „přiletěl klokan v březnu“ a přinesl tyto výsledky. Kategorie Benjamín: Magdalena Jiříkovská 6. B Jakub Řezáč 6. B Julián Harbaĺ 6. B Kategorie Kadet: Michael Pankevicz 9. A Marek Kohel 8. A Sára Willheimová 9. A Gratulujeme a přejeme … Více

Dějepisná olympiáda – obvodní kolo

Obvodní kolo dějepisné olympiády proběhlo 26. ledna 2016 v DDM Prahy 5 a zúčastnily se ho vítězky kola školního. Helena Perkovičová se jako úspěšná řešitelka umístila se 64,2 body na 7. místě a Maruška Hrbková, která se umístila na 10. místě dosáhla … Více

Olympiáda v českém jazyce

Jako každý rok proběhlo na naší škole školní kolo Olympiády v českém jazyce. 3. prosince 2015 se sešlo 15 žáků z osmých a devátých ročníků a utkali se při řešení zapeklitých jazykových úkolů a vypracovali slohovou práci na téma Říká se: „Nežijeme proto, abychom jedli,” ale…. Všichni zúčastnění se poctivě … Více

Dějepisná olympiáda – školní kolo

Školní kolo dějepisné olympiády se na naší škole uskutečnilo v úterý 1. prosince 2015. Téma letošního ročníku znělo „Po stopách Lucemburků aneb Za císařskou korunou“. O postup do okresního kola se v nelehké konkurenci utkalo 22 zájemců o historii z řad žáků a žákyň 8. a 9. ročníků. V soutěži mohli dosáhnout maximálně 80 bodů. Postupujícími jsou žákyně … Více