Školní poradenství

Také v letošním školním roce se v oblasti výchovy, vzdělávání a prevence sociálně patologických jevů budou o Vaše děti starat připravení odborníci:

Metodik prevence SPJ: Mgr. Bc. Daniela Sejpalová

Výchovný poradce:  Mgr. Bc. Daniela Sejpalová

Školní psycholog:  Mgr. Miloš Staněk, Mgr. Hana Lebedová

Speciální pedagog, etoped:  Mgr. Blanka Hrudková

Se svými problémy se žáci mohou obracet na každého z nich přímo, nebo prostřednictvím třídního učitele. Třídní učitel monitoruje stav třídy na třídnických hodinách.