Dějepisná olympiáda – obvodní kolo

Obvodní kolo dějepisné olympiády proběhlo 26. ledna 2016 v DDM Prahy 5 a zúčastnily se ho vítězky kola školního.
Helena Perkovičová se jako úspěšná řešitelka umístila se 64,2 body na 7. místě a Maruška Hrbková, která se umístila na 10. místě dosáhla 58 bodů.

Gratulujeme!