Rubrika: Archiv_uspěchů

Soutěž ZŠ v IT schopnostech

Již tradičně se v květnu na Smíchovské střední průmyslové škole koná soutěž pro základní školy v IT schopnostech. Letošní ročník se konal 18. května 2016 a byl věnován schopnostem žáků prezentovat informace na webu a vytvářet webové stránky. Součástí byla i tvorba prezentace v programu MS PowerPoint. V silné konkurenci … více

Matematická soutěž Pangea

V pátek 6. 5. 2016 se konalo v aule Právnické fakulty Karlovy univerzity v Praze finálové kolo matematické soutěže Pangea. Z naší školy postoupili do tohoto národního finále hned čtyři žáci. Ladislav Schmid ze 4. B navíc získal pro naši školu nádherné třetí místo z šedesáti nejlepších … více

Mezinárodní houslová soutěž Mistra Josefa Muziky

23. – 24. dubna 2016 proběhl v Nové Pace 20. ročník Mezinárodní houslové soutěže Mistra Jana Muziky, které se zúčastnila Jasmína Singhová ze sedmého ročníku. Na této prestižní mezinárodní soutěži, která pro ni byla první zkušeností tohoto druhu, předvedla vynikající výkon, za který byla oceněna … Více

Zeměpisná olympiáda

V únoru 2016 proběhlo v DDM Prahy 5 krajské kolo zeměpisné olympiády. Za naši školu soutěžila Magdalena Jiříkovská ze 6. B a umístila se na krásném 9. místě. Blahopřejeme! více

Pythagoriáda – školní kolo

31. 3. 2016 proběhlo ve škole školní kolo matematické soutěže Pythagoriáda. Úspěšným řešitelem se stává a do okresního kola postupuje každý soutěžící, který dosáhl 10 a více bodů, maximálně 15 bodů. V kategorii 6. ročníků postupují: Jakub Řezáč 6. B, … více

Matematický klokan

Letos „přiletěl klokan v březnu“ a přinesl tyto výsledky. Kategorie Benjamín: Magdalena Jiříkovská 6. B Jakub Řezáč 6. B Julián Harbaĺ 6. B Kategorie Kadet: Michael Pankevicz 9. A Marek Kohel 8. A Sára Willheimová 9. A Gratulujeme a přejeme … Více

Dějepisná olympiáda – obvodní kolo

Obvodní kolo dějepisné olympiády proběhlo 26. ledna 2016 v DDM Prahy 5 a zúčastnily se ho vítězky kola školního. Helena Perkovičová se jako úspěšná řešitelka umístila se 64,2 body na 7. místě a Maruška Hrbková, která se umístila na 10. místě dosáhla … Více