Pedagogický sbor

Kontaktní osoba pro 2. stupeň ZŠ
Mgr. Pavel Sedláček, MBA
zástupce ředitele školy pro 2. stupeň
251 113 515
703 146 773
pavel.sedlacek@fzsbarr.cz
Třídní učitelé
třída třídní učitel/ka telefon e-mail
6. A Mgr. Pavel Baudyš 251 113 534 pavel.baudys@fzsbarr.cz
6. B Mgr. Jan Nevyjel 251 113 557 jan.nevyjel@fzsbarr.cz
6. C Mgr. Jana Motyčková 251 113 534 jana.motyckova@fzsbarr.cz
6. D Ing. Alena Váchová 251 113 545 alena.vachova@fzsbarr.cz
7. A Ing. Eva Černá 251 113 545 eva.cerna@fzsbarr.cz
7. B Ing. Markéta Klanicová 251 113 541 marketa.klanicova@fzsbarr.cz
7. C Mgr. Michaela Hladíková 251 113 541 michaela.hladikova@fzsbarr.cz
7. D Mgr. Daniela Zikmundová 251 113 557 daniela.zikmundova@fzsbarr.cz
8. A Mgr. Tomáš Urbanec 251 113 545 tomas.urbanec@fzsbarr.cz
8. B Ing. Ivana Žáčková 725 075 918 ivana.zackova@fzsbarr.cz
8. C PaedDr. Jana Králová 251 113 541 jana.kralova@fzsbarr.cz
9. A Ing. Magdalena Chýleová 251 113 557 magdalena.chyleova@fzsbarr.cz
9. B Mgr. Jaroslav Semorád  251 113 557 jaroslav.semorad@fzsbarr.cz
9. C Mgr. Ivana Novotná 251 113 530 ivana.novotna@fzsbarr.cz
Netřídní učitelé
jméno telefon e-mail
Mgr. Jana Antlová 251 113 557 jana.antlova@fzsbarr.cz
Mgr. Andrea Černáková 251 113 557 andrea.cernakova@fzsbarr.cz
Mgr. Monika Dvořáková
251 113 517 monika.dvorakova@fzsbarr.cz
Lukáš Hála 251 113 557 lukas.hala@fzsbarr.cz
Ing. Marta Jirsová 251 113 545 marta.jirsova@fzsbarr.cz
Bc. Simona Křeválková 251 113 557 simona.krevalkova@fzsbarr.cz
Roman Kunst 251 113 524 roman.kunst@fzsbarr.cz
PhDr. Jana Miedzgová 251 113 517 jana.miedzgova@fzsbarr.cz
Renáta Moravcová 251 113 557 renata.moravcova@fzsbarr.cz
Bc. Filip Moravec 251 113 530 filip.moravec@fzsbarr.cz
Ing. Lucie Novotná 251 113 530 lucie.novotna@fzsbarr.cz
Mgr. Martina Röhlichová 251 113 545 martina.rohlichova@fzsbarr.cz
BcA. Michaela Stehlíková, DiS 251 113 557 michaela.stehlikova@fzsbarr.cz
Mgr. Petra Zaviačičová 251 113 517 petra.zaviacicova@fzsbarr.cz