Kroužky češtiny pro žáky cizince

Vážení rodiče a všichni přátelé školy,

nový školní rok už je zase v plném proudu a já vám všem chci říct, že v uplynulém školním roce se nám podařilo poměrně intenzivně rozběhnout několik kroužků výuky češtiny jako druhého jazyka pro žáky cizince. Snažíme se děti nejen učit češtině, aby mohly co nejlépe studovat, ale spolu s českými spolužáky jim pomáháme sžít se s kulturou naší země.

Tyto kroužky vedeme za podpory Městské části Praha 5 a MŠMT, ale i ve spolupráci s organizací Meta, náplní jejíž práce je podpora mladých imigrantů.

V těchto dnech se otvírají následující jazykové kroužky:

  1. Začátečníci – první stupeň                                    vede: Jana Miedzgová
  2. Loňští začátečníci 2. a 3. třídy                                       Jaroslava Rabová
  3. Komunikující děti I. stupně, 3. a 4. třídy                         Hana Koníčková
  4. Bezproblémově komunikující děti 5., 6., 7. tříd               Michaela Hladíková
  5. Začátečníci a téměř začátečníci II. stupně                       Jana Motyčková
  6. Skupina nadaných dětí, „studijních typů“7., 8. tříd          Pavel Baudyš

O zařazení dětí do skupin rozhodují především třídní učitelé nebo vyučující češtiny, kteří mohou o potřebě dětí rozhodnout nejlépe. Konkrétní vyučující zvolí čas výuky s ohledem na rozvrhy jednotlivých dětí. Chápete však, že v některých případech se budete časově muset přizpůsobit vy a vaše děti. Docházka je pro dítě povinná a bude hodnocena.

PhDr. Jana Miedzgová
Koordinátorka pro žáky s OMJ