Brzy přivítáme nový školní rok!

Vážení rodiče,

všechny děti přivítáme opět 3. září 2018

  • žáky 2. – 9. ročníků jejich třídní učitelé v 8:00 v kmenových třídách (ukončení v 8:45)
  • prvňáčky přivítají jejich paní učitelky v 8:30 na nádvoří před školou a poté si je odvedou do tříd

 Vás rodiče zveme na úvodní třídní schůzky, které proběhnou 5. 9. 2018. Pro 1. stupeň od 17 hodin, pro 2. stupeň od 18 hodin.
Od 16:00 bude zároveň probíhat burza kroužků v atriu školy.

Na děti i rodiče se těší všichni zaměstnanci školy