Třídní schůzky

2. stupeň – vždy od 18:00 hodin
  • 5. září 2018 (středa) – úvodní

Od září školního roku 2018/2019 nebudou probíhat další třídní schůzky tak, jak bylo zvykem. Budou probíhat individuální konzultace s vyučujícími během celého školního roku na základě potřeby učitelů nebo rodičů. Vždy po předchozí vzájemné domluvě.