Pedagogický sbor

Kontaktní osoba pro 1. stupeň ZŠ
Mgr. Miroslava Illová
zástupkyně ředitele školy pro 1. stupeň
251 113 521
724 328 341
miroslava.illova@fzsbarr.cz
 Třídní učitelé
třída třídní učitel/ka telefon e-mail
1. A Emilie Schneiderová 251 113 548 emilie.schneiderova@fzsbarr.cz
1. B Mgr. Hana Koníčková  251 113 548  hana.konickova@fzsbarr.cz 
1. C Mgr. Renata Oliveriusová 251 113 544 renata.oliveriusova@fzsbarr.cz
1. D Mgr. Kateřina Smržová 251 113 532  katerina.smrzova@fzsbarr.cz 
1. E Mgr. Alena Olahová 251 113 548 alena.olahova@fzsbarr.cz 
2. A Mgr. Helena Winkelbauerová 251 113 544 helena.winkelbauerova@fzsbarr.cz
2. B Mgr. Michaela Hoffmannová 251 113 544 michaela.hoffmannova@fzsbarr.cz
2. C Mgr. Jaroslava Rabová 251 113 544  jaroslava.rabova@fzsbarr.cz
2. D Mgr. Kateřina Hellerová 251 113 544 katerina.hellerova@fzsbarr.cz
2. E Mgr. Helena Švarcová 251 113 544  helena.svarcova@fzsbarr.cz
3. A Zdeňka Příhodová 251 113 531  zdenka.prihodova@fzsbarr.cz
3. B Mgr. Jitka Spáčilová 251 113 539  jitka.spacilova@fzsbarr.cz
3. C PaedDr. Jitka Hromková 251 113 548 jitka.hromkova@fzsbarr.cz
3. D Tereza Vybíralová 251 113 548 tereza.vybiralova@fzsbarr.cz
3. E Lucie Gunišová 251 113 539 lucie.gunisova@fzsbarr.cz
4. A Ing. Bohumila Höschlová 251 113 531  bohumila.hoschlova@fzsbarr.cz
4. B Mgr. Markéta Turková 251 113 532 marketa.turkova@fzsbarr.cz
4. C Mgr. Pavel Staněk 251 113 532 pavel.stanek@fzsbarr.cz
4. D Mgr. Marcela Holubová 251 113 531  marcela.holubova@fzsbarr.cz
4. E Mgr. Jana Bartoňová 251 113 531 jana.bartonova@fzsbarr.cz
4. F Mgr. Hana Židlická 251 113 531 hana.zidlicka@fzsbarr.cz
5. A Mgr. Petr Vaněk 251 113 541 petr.vanek@fzsbarr.cz
5. B Mgr. Pavla Škodová  251 113 532  pavla.skodova@fzsbarr.cz 
5. C Mgr. Jana Vokounová 251 113 539  jana.vokounova@fzsbarr.cz
5. D PhDr. Sandra Holáková 251 113 548  sandra.holakova@fzsbarr.cz
5. E Mgr. Martina Hálová 251 113 532 martina.halova@fzsbarr.cz 
5. F Mgr. Eva Ždímalová 251 113 539 eva.zdimalova@fzsbarr.cz
Netřídní učitelé
jméno telefon e-mail
Mgr. Lenka Janíková 251 113 517 lenka.janikova@fzsbarr.cz
Mgr. Monika Dvořáková
251 113 517 monika.dvorakova@fzsbarr.cz
PhDr. Jana Miedzgová 251 113 517 jana.miedzgova@fzsbarr.cz
Bc. Filip Moravec 251 113 530 filip.moravec@fzsbarr.cz
Mgr. Barbora Kozlová 251 113 517 barbora.kozlova@fzsbarr.cz
Ing. Lucie Novotná 251 113 530 lucie.novotna@fzsbarr.cz