Počítačový kroužek

Termín konání: úterý 14:00 – 15:30

Vážení rodiče, kapacita kroužku je již plně vyčerpána.

Místo konání: počítačová učebna PC2

Vedoucí kroužku: Mgr. Daniela Sejpalová

Komu je kroužek určen: 3. až 5. třída

Další informace

Kroužek probíhá každé úterý v učebně PC2 (patro u ŠJ), kde každý žák pracuje samostatně u jednoho počítače. Obrazovka počítače vyučujícího je promítána datovým projektorem na plátno, aby bylo možno prováděné postupy názorně demonstrovat.

Z každého počítače je možný přístup k internetu (pouze s vědomím vyučujícího), žákům jsou vštěpovány zásady jeho bezpečného používání. Naučí se také svůj čas strávený u počítače lépe organizovat a dbát na ergonomické zásady práce s počítačem.

Zájemci se mohou hlásit u D. Sejpalové prostřednictvím:

 • přihlášky, kterou děti obdrží od příslušného třídního učitele
 • emailu: daniela.sejpalova@fzsbarr.cz
 • telefonního čísla 724 328 270 (pouze v pracovních dnech od 8:00 do 16:30)

Cena kroužku je 200 Kč/měsíc

 • platba se provádí po pololetích v hotovosti na první hodině
  • říjen až leden = 800 Kč
  • únor až květen = 800 Kč
  • červen zdarma – náhrady za odpadlé hodiny (prázdniny, nemoc, atd.)
Zahájení činnosti kroužku je v úterý 2. 10. 2018
Náplň kroužku
 • Základy animace
 • Práce s fotografiemi a obrázky v programu Zoner Callisto
 • Základní uživatelské dovednosti
 • Práce s obrázky, práce s programem Malování
 • Pravidla bezpečného používání internetu
 • Psaní všemi deseti ve speciálním nácvikovém programu
 • Pracovat s textovým editorem
 • Pracovat  s programem PowerPoint, Publisher
 • Pracovat s programem Excel
 • Používání  e-mailu
Ke stažení