Klub pro nadané děti zahajuje činnost

První setkání žáků v klubu proběhne 3. 10. 2019 v učebně PC2 (patro u jídelny).

Začínáme v 14:00 a končíme v 15:30.

Platba na pololetí: 800,-
(bude vybírána na první hodině)

Náplň klubu je rozmanitá od deskových her, logických úloh po práci s počítačem. Dále pak vstupy přírodovědného charakteru, pokusy z fyziky atd. Prioritou je však možnost setkávání se žáků mimořádně nadaných.

Těším se na setkání.

Daniela Sejpalová